Trong công tác giáo dục, nhà trường luôn lấy chất lượng dạy và học là mục tiêu trọng tâm.

Thực hiện chương trình, nhiệm vụ mỗi năm học. Ban giám hiệu và Hội đồng sư phạm nhà trường đã xây dựng các kế hoạch công tác, đảm bảo khoa học, phù hợp với điều kiện hiện có của địa phương và nhà trường. Tổ chức thực hiện có hiệu quả cao các kế hoạch. Thường xuyên đổi mới PPDH, đổi mới kiểm tra đánh giá sát với đối tượng học sinh. Chú trọng việc bồi dưỡng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBGV. Nhà trường có các tổ chuyên môn hoạt động tích cực, hiệu quả, thường xuyên đổi mới và nâng cao chất lượng các buổi sinh hoạt chuyên môn. Tổ chức có hiệu quả các giờ thao giảng, giờ dạy điển hình, ứng dụng có hiệu quả CNTT trong soạn giảng. Quan tâm đến việc bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu hàng năm. Chất lượng giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực. Duy trì sĩ số học sinh , tỷ lệ chuyên cần từ 95% trở lên. Tỷ lệ học sinh xếp loại học lực khá, giỏi đạt từ 40 đến 45%. Tỷ lệ học sinh xếp loại học lực yếu giảm dưới 5%. Tỷ lệ học sinh xếp loại hạnh kiểm khá tốt trên 90 %, tỷ lệ tốt nghiệp THCS đạt trên 100% Hoàn thành mục tiêu phổ cập giáo dục bậc THCS.

Đặc biệt, công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu luôn được nhà trường quan tâm, chú trọng. Ngoài các hoạt động chuyên môn nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi thì công tác khuyến học, khuyến tài được nhà trường chú trọng. Ngoài các phần thưởng xứng đáng bằng vật chất cho các HS đạt thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện, năm học 2018-2019 nhà trường có học sinh đạt giải nhì, ba, KK cấp tỉnh. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn trong việc tuyển chọn những nhân tố học sinh giỏi do một số học sinh có kết quả học tập tốt ở bậc tiểu học được trúng tuyển vào trường THCS An Đạo nhưng hàng năm, nhà trường luôn có nhiều học sinh đạt giải cấp tỉnh, cấp huyện, nhất là trong những năm học gần đây: